Protokoll

Här hittar du kommunfullmäktiges, -styrelsens samt nämndernas  föredragningslistor och protokoll:

Följande organs föredragningslistor och protokoll publiceras på kommunens hemsida:

  • Kommunfullmäktige
  • Kommunstyrelsen
  • Revisionsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Bildningsnämnden
  • Biblioteks- kultur- och fritidssektionen
  • Tekniska nämnden
  • Tillsynsnämnden

.

Föredragningslistor och protokoll

Bildningsnämndens protokoll från åren 2014-2015 hittas på länken nedan: