KorsnäsNytt

Senaste Korsnäs nytt


Läs äldre utgåvor
Utgivare
Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs
Ansvarig utgivare
Christina Båssar
christina.bassar(at)korsnas.fi
046-9229 495
Redaktionsråd
Bernas Sven-Erik
Rosendahl Henrik
Åbacka Caroline
Bergström Roger
Nydahl Kjell
Kontaktperson
Höglund-Rusk Helena
helena(at)mathantverk.fi
045 1410 220
Sänd material till
Nedergård Kenth
kenth.nedergard(at)netikka.fi
Tel. 050 5222 644
Fax. 06-3479 190