Anbudsförfrågan för fastighetsskötsel vid Buketten

Korsnäs kommuns avtal för fastighetsskötsel vid pensionärshemmet Buketten löper ut 31.12.2018. Korsnäs kommun begär in anbud för fastighetsskötsel vid pensionärshemmet Buketten för tiden 1.1.2019-30.9.2021.

Anbudshandlingar fås på förfrågan från tekniska kansliet. Anbuden inlämnas i slutet kuvert till Korsnäs kommuns tekniska kansli senast 19.11.2018 kl. 14.00. Observera att vi kräver att anbudsgivarna bekantar sig med objektet före anbudet lämnas in.

Eventuella frågor om upphandlingen ska sändas per e-post till susanna.raholm@korsnas.fi.

 

Tekniska kansliet
31.10.2018