Ansvarig sjukskötare

Socialväsendet i Korsnäs kommun lediganslår följande befattning inom äldreomsorgen;

Ansvarig sjukskötare fr.o.m. 01.02.2018 tillsvidare

Arbetstiden är heltid och innebär skiftesarbete, i huvudsak tvåskiftesarbete. Placering i första hand vid Annahemmet. Behörighetskrav är legitimerad sjukskötare och fullständiga kunskaper i svenska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska. Lön enligt AKTA. Prövotid om fyra månader tillämpas.

Annahemmet är ett demensboende med 11 vårdplatser. Den ansvariga sjukskötaren är medicinskt ansvarig vid enheten. Ansvariga sjukskötaren vikarierar föreståndaren vid dennes frånvaro, varvid ledarskapsutbildning eller arbetserfarenhet av ledarskap samt arbetserfarenhet från äldreomsorgen ses som merit. Vi värdesätter god samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att utveckla vårdarbetet.

Ansökan inlämnas med betyg och intyg senast 22.12.2017 kl. 16:00 till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs. Före anställningen inleds bör den som valts förete godtagbart läkarintyg. Närmare information ger äldreomsorgsledare Johanna Björkman, tfn 06 3479149 / 050-5529 621.

Välkommen med din ansökan!

Korsnäs 07.12.2017

Vård- och omsorgsnämnden