Arbetstider första skolveckan 2019 13.8 – 16.8

Korsnäs skola

Tisdag: (åk 0-6) 09:00 – 12:00
Onsdag: (åk 0-6) 09:00 – 13:00
Torsdag: (åk 0-2) 9:00 – 13:00
(åk 3-6) 9:00 – 14:00
(åk 5-6) 8:00 – 14:00
Fredag: (åk 0-4) 9:00 – 13:00
(åk 5-6) 8:00 – 13:00

Molpe skola

Tisdag: (åk 0-6) 09:00 – 13:00
Onsdag: (åk 0-4) 09:00 – 13:00
(åk 5-6) 8:15 – 13:00
Torsdag: (åk 0-2) 09:00 – 13:00
(åk 3-6) 8:15 – 14:00
Fredag: (åk 0-4) 09:00 – 13:00
(åk 3-6) 8:15 – 14:00

Taklax skola

Tisdag: (åk 0-6) 08:30 – 11:30
Onsdag: (åk 0-2) 08:30 – 12:30
(åk 3-4) 08:30 – 12:30
(åk 5-6) 08:30 – 14:30
Torsdag: (åk 0-2) 08:30 – 12:30
(åk 3-6) 08:30 – 14:30
Fredag: (åk 0-6) 08:30 – 12:30

Läs mer: Uppdaterad tid för Taklax skola, första skoldagen


Högstadiet i Petalax

8:45 – 15:10 (alla dagar)

Gymnasiet i Petalax

8:45 – 15:10 (alla dagar)