Jätevesi

Ajankohtaista

Lisätietoja Länsirannikon jätevesihuollosta saa osoitteesta

Asukkaalle-Tekniikka-ja-ympäristö-Rakennus-Jätevesi.

 

Kartta

Konsulttiyritys AIRIX on kartoittanut mahdolliset alueet, jonne viemäriverkosto voisi rakentaa projektiin osallistuvien kuntien alueella.

Karttoihin on myös merkitty olemassa olevat viemäriverkostot, rakennetut jätevesipuhdistamot ja pohjavesialueet.

Kartta