Vasaregionen får nytt företags- och serviceregister

Det nya företags- och serviceregistret för Vasaregionen baserar sig på Vasaregionens Utveckling Ab VASEK:s företagsregister. I registret kan man förutom företagens basuppgifter föra in även vilka produkter och tjänster företagen erbjuder. Företags- och serviceregistret finns på adressen vasek.yrityshakemistot.fi. Registret baserar sig i huvudsak på olika myndighetsregister som handels- och föreningsregistren. Företagsuppgifterna uppdateras även av VASEK vid sidan av den egna verksamheten, men den viktigaste informationskällan är företagen själva. För företagaren är det alltid gratis att finnas med i företags- och serviceregistret och att uppdatera sina uppgifter. Read More +

INFO: Tidsbeställning till sjukvårdsmottagning

INFO: Tidsbeställning till sjukvårdsmottagning Korsnäs hälsogård Hälsovårdscentralen vardagar kl. 8-16 tfn 06 347 7645 eller via Korsnäs hälsogård vardagar kl. 8-9 tfn 040 650 8034. Uppdaterad: 05.11.2018/SBB