Vattentjänstverket informerar!

Vattentjänstverkets sandfilter klarar inte för tillfället att filtrera bort den mängd järn som finns i råvattnet, vilket leder till att dricksvattnet inte är klart i färgen ute på ledningsnätet. Vattnet går att dricka och investeringar kommer att göras för att säkerställa en bra vattenkvalitet i framtiden.   Vattentjänstverket Korsnäs kommun

Kommunfullmäktiges möte 12.12.2016, Kallelse

Kungörelse/Kallelse Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 12.12.2016 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden: KFGE § 70          ALLMÄN FÖRVALTNING – Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE § 71          ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering KFGE § 72          ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan KFGE § 73          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Utökande av samarbetet med Västkustens tillsynsnämnd med miljövården KFGE § 74          EKONOMI, Bidragsansökningar inför år 2017 KFGE § 75          EKONOMI, Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 KFGE § 76          EKONOMI, Tilläggsbudget, Förberedande undervisning KFGE § 77          EKONOMI, Malax-Korsnäs hälsovårdscentral, budgetändring 2016 KFGE § 78          FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förfrågan om inrättande av en flyktingförläggning Read More +

Nya telefonnummer vid Korsnäs hälsogård

Telefonnummer vid Korsnäs hälsogård fr.o.m. 10.2: Sjukvårdsmottagning, tidbokning kl. 8-9 040 650 8034 Läkarmottagning, måndagar 040 650 8032 Seniormottagning, tisdagar 040 650 8032 Munhälsovården, tidbokning kl. 10-12 040 650 7994 Barnrådgivning vardagar kl. 12-12.30 050 464 1747 Mödra och preventivrådgivning vardagar kl. 12-12.30 050 464 1646 Hälsovårdscentralen – Malax Växeln 06 3477 611 Vårdbedömning/tidbokning, sjukskötar- och läkarmott. kl. 8-16 06 3477 645 Munhälsovården, tidbokning kl. 8-12 06 3477 640 Övriga kontaktuppgifter hittar man på hemsidan www.malax.fi/hvc Uppdaterad: 05.11.2018/SBB

Tidsbeställning till laboratoriet i Korsnäs och Malax

Från och med den 6 oktober kan man beställa en tid för provtagning till laboratoriet i  Korsnäs och Malax, då Vasa centralsjukhus laboratorium utvidgar sin tidsbeställningstjänst Nettilab. Från med november månad måste alla förutom jourpatienter beställa tid till laboratorierna för provtagning. Tider kan beställas via nättjänsten www.nettilab.fi eller per telefon via numret 06 213 1626.     Infon hämtad från http://www.vaasankeskussairaala.fi/webroot/1013451/alasivu_alue1_listaus.aspx?id=1258922   Uppdaterad: 05.11.2018

Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014

Samjouren öppnar i Vasa sjukvårdsdistrikt 1.10.2014 INFOMEDDELANDE_Samjouren öppnar 011014   Jourverksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt centraliseras och förändringarna träder i kraft 1 oktober 2014. Därefter koncentreras jouren på kvällar, nätter och veckoslut till Vasa centralsjukhus nya Y-byggnad. På vardagar under arbetstid är det den egna hälsovårdscentralen som betjänar. Jouren på Vasas huvudhälsostation vid Smedsbyvägen upphör 30.9.2014.   Kvälls-, natt- och helgjouren för de södra och mellersta delarna av sjukvårdsdistriktet koncentreras från och med 1.10.2014 till den moderna Y-byggnaden på Vasa centralsjukhus. Samjouren på centralsjukhuset är till Read More +