Sommartid i biblioteket

Sommaröppethållningstid i biblioteket juni, juli, augusti: måndag, fredag 12-19 (oförändrat) ti, on, to 12-15 Bokbussen kör fram till midsommar och därefter uppehåll till mitten av augusti.

Kungörelse: Protokoll från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 9.5.

Bkfs §12 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Bkfs § 13 Protokolljustering Bkfs §14 Godkännande av föredragningslistan Bkfs § 15 Fördelning av verksamhetsbidrag till idrottsföreningar Bkfs § 16 Fördelning av driftsbidrag till ungdomsföreningar Bkfs § 17 Fördelning av verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar Bkfs § 18 Fördelning av bidrag för museiverksamhet Bkfs § 19 Fördelning av bidrag för kulturverksamhet bkfs § 20 Delgivningar Roger Bergström ordförande    

Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll fr 14. 3.

Protokoll fört på sektionens sammanträde 14.3 1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. Protokolljustering 3. Godkänna föredragningslistan 4. Sektionens sammanträden 2019 5. Godkänna dispositionsplan 6. Verksamhetsberättelse 7. Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag 8. Ungdomsportalen Decibel 9. Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek 10. Delgivningar 11. Arbetsgrupp för projekt inom idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet   Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 14.3. finns nu till påseende i biblioteket och på kommunens webbsida under protokoll. 21. 3.2019 Bibliotekschefen

Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens föredragningslista 14.3. kl 17 i Kommunbiblioteket

Sammanträdets laglighet och beslutförhet Protokolljustering Godkännande av föredragningslistan Sektionens sammanträden 2019 Godkänna dispositionsplan för biblioteks-, kultur- och fritidssektionen Verksamhetsberättelse för sektionen Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag Ungdomsportalen Decibel Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek Delgivningar Korsnäs 7.3. 2019 Roger Bergström ordförande