Biblioteket informerar webbibliotekets användare

Biblioteket har inlett arbetet med övergången till ett nytt bibliotekssystem. Under den tid Korsnäs kommun sålde bokbusstjänster till Närpes stad, hade Korsnäs bibliotek och Närpes stadsbibliotek en gemensam databas innehållande bägge bibliotekens material. Detta kommer att upphöra under våren. Vi ber därför att de som använder webbiblioteket, beställer endast sådant som tillhör Korsnäs kommunbibliotek (kommunkod 280).  Böcker och övrigt material som inte hittas i Korsnäs biblioteks ägo i webbiblioteket, kan beställas i biblioteket, per telefon 06-3479140 eller per e-post biblioteket at korsnas.fi. Båda biblioteken ingår Read More +

Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll fr 14. 3.

Protokoll fört på sektionens sammanträde 14.3 1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. Protokolljustering 3. Godkänna föredragningslistan 4. Sektionens sammanträden 2019 5. Godkänna dispositionsplan 6. Verksamhetsberättelse 7. Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag 8. Ungdomsportalen Decibel 9. Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek 10. Delgivningar 11. Arbetsgrupp för projekt inom idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet   Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 14.3. finns nu till påseende i biblioteket och på kommunens webbsida under protokoll. 21. 3.2019 Bibliotekschefen

Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens föredragningslista 14.3. kl 17 i Kommunbiblioteket

Sammanträdets laglighet och beslutförhet Protokolljustering Godkännande av föredragningslistan Sektionens sammanträden 2019 Godkänna dispositionsplan för biblioteks-, kultur- och fritidssektionen Verksamhetsberättelse för sektionen Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag Ungdomsportalen Decibel Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek Delgivningar Korsnäs 7.3. 2019 Roger Bergström ordförande