Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 12.04.2019

  Centralvalnämnden  i Korsnäs Protokoll fört vid sammanträde 12.4.2019   CVALN § 13      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 14      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 15      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 16      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar CVALN § 17      VAL, Riksdagsval 2019 – material till valnämnderna CVALN § 18      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019      

Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 09.04.2019

Centralvalnämnden  i Korsnäs Protokoll fört vid sammanträde 9.4.2019   CVALN § 8        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 9        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 10      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 11      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar CVALN § 12      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019      

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 12.4.2019

  KUNGÖRELSE/KALLELSE   Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkoby fredagen 12.4.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden:   CVALN § 13      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 14      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 15      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 16      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar CVALN § 17      VAL, Riksdagsval 2019 – material till valnämnderna CVALN § 18      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019   Protokollet hålls till allmänt påseende 16.4.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.   Korsnäs 3.4.2019   Jens Juthström Read More +

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 9.4.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE   Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i  Korsnäs kyrkoby tisdagen 9.4.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden:   CVALN § 8        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 9        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 10      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 11      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar CVALN § 12      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019     Protokollet hålls till allmänt påseende 16.4.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.   Korsnäs 3.4.2019   Jens Juthström   Jens Juthström Centralvalnämndens ordförande       Read More +

Kungörelse: Föredragningslista till revisionsnämndens möte 11.4.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE   Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som inleds på Korsnäs Hälsogård ( Norrbyvägen 9, kl. 14.00) och hålls därefter i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs kyrkby torsdagen 11.4.2019 kl. 14.00  för att behandla följande ärenden:   REVN § 7           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet REVN § 8           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering REVN § 9           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan REVN § 10         REVISION, Utvärdering Korsnäs Hälsogårds verksamhet REVN § 11         EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2018, Korsnäs kommun REVN § 12         REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar 2019 REVN § 13         ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019 REVN § 14         Read More +

E-fakturering inom Korsnäs kommun

E-fakturering inom Korsnäs kommun Underlätta betalningen av dina fakturor genom att ta i bruk e-faktura som är ett säkert, enkelt och för-månligt sätt att betala räkningar. Använd e-fakturering för Korsnäs kommuns tjänster för att undvika behandlingsavgift på 3,00. Så här gör du: 1. Sök upp senaste referensnummer och/eller eget kundnummer på fakturan som du önskar registrera som e-faktura. Gällande vatten-/avloppsvattenfaktureringen referensnummer och kundnummer = säljarens referens 2. Gör ett avtal om e-fakturor med Korsnäs kommun i din nätbank 3. Korsnäs kommun skickar nästa faktura som Read More +

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs

Torsdag, 14.03.2019  12:00 — 16:00 Korsnäs Kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har som huvuduppgift att erbjuda företagsrådgivning till regionens företag. VASEKs företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla ärenden angående företagsverksamhet och i företagens alla livsskeden. VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella. Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl hjälper Korsnäsföretagen att utvecklas, svarar på frågor om hur man startar eget företag och kan dessutom tipsa om vilka företag som är till salu i nejden. Kjell Nydahl Direktör för företagstjänster +358 50 368 Read More +

Ekonomi och skuldrådgivning 2019

Ekonomi-och skuldrådgivning överförs från Vasa stad till Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå, Vasa verksamhetsställe från och med den 1 januari 2019. Mera information: Marika Niittykoski, tfn 029 566 1295, 050 472 0884 och Ann Christine Levlin, tfn 029 566 1294, 050 472 0384 Ekonomi- och skuldrådgivning 2019  

Info till alla kommuninvånare.

Kommunens klienter med trygghetstelefon har för tillfället (3.1.2019 kl 12) inte kontakt till mottagande telefoner, relaterat till avbrotten i eldistribution. Hemservicepersonalen gör därför regelbundna hembesök till de klienter som anlitar stödservice. Vi uppmanar dem som är oroliga över sina närstående att kontakta hemserviceledare Vivan Vesterback (050-371 4501), vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata (tel: 050-552 9621) eller kommunens växel (06-347 9111). Eftersom det, enligt information från Vasa Elektriska, ännu kan dröja några dagar innan eldistributionen är återställd i alla hushåll i kommunen uppmanar vi alla kommuninvånare att se till Read More +