Kungörelse: Föredragningslista till kommunstyrelsens möte 18.2.2019

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 18.2.2019 kl.  18.30  för att behandla följande ärenden: KST § 41             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet KST § 42             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering KST § 43             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan KST § 44             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll KST § 45             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Anmärkning på förslaget till kommunsammanslagning mellan Korsholms kommun och Vasa stad KST § 46             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Valnämnder och valbestyrelse KST § 47             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Bevilja fullmakt att lyfta kommunala ämbetsverkets värdepost KST § 48             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant på Söfuks samkommunsstämmor KST § 49             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Arbetsgrupp för utarbetande Read More +

Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 5.2.2019  

  Protokoll fört vid sammanträde 5.2.2019 CVALN § 1        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 2        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 3        ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 4        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, kungörelser CVALN § 5        VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal CVALN § 6        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, små röstningsområden CVALN § 7        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, preliminär mötestidtabell      

Företagsrådgivares mottagning i Korsnäs

Onsdag, 20.02.2019  12:00 — 16:00 Korsnäs Kommungård, Strandvägen 4323, Korsnäs Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har som huvuduppgift att erbjuda företagsrådgivning till regionens företag. VASEKs företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla ärenden angående företagsverksamhet och i företagens alla livsskeden. VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella. Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl hjälper Korsnäsföretagen att utvecklas, svarar på frågor om hur man startar eget företag och kan dessutom tipsa om vilka företag som är till salu i nejden. Kjell Nydahl Direktör för företagstjänster +358 50 368 Read More +

Kungörelse: Föredragningslista till kommunfullmäktiges möte 11.02.2019

  KUNGÖRELSE/KALLELSE Kommunfullmäktige i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby måndagen 11.2.2019 kl.  19.30  för att behandla följande ärenden:   KFGE § 1            ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet KFGE § 2            ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering KFGE § 3            ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan KFGE § 4            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Förtjänsttecken utdelning KFGE § 5            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunala tillkännagivanden 2019 KFGE § 6            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kallelse till fullmäktiges sammanträden 2019 KFGE § 7            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om befrielse från förtroendeuppdrag, Angelica Sandholm KFGE § 8            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av kommunstyrelse för mandatperioden 2017 – 2019 KFGE § 9            FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kårkulla samkommun, medlemmar till Read More +

Kungörelse: Föredragningslista till Centralvalnämndens möte 5.2.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkby tisdagen 5.2.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden: § Ärende CVALN § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet CVALN § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering CVALN § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan CVALN § 4 VAL, Riksdags- och EU-val 2019, kungörelser CVALN § 5 VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal CVALN § 6 VAL, Riksdags- och EU-val 2019, små röstningsområden CVALN § 7 VAL, Read More +

Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 21.1.2019

KOMMUNSTYRELSEN I KORSNÄS Protokoll fört vid sammanträde 21.1.2019 KST § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet KST § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering KST § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan KST § 4 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunstyrelsens sammanträden 2019 KST § 5 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kommunala tillkännagivanden 2019 KST § 6 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Kallelse till fullmäktiges sammanträden 2019 KST § 7 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av medlemmar till samarbetskommitté 2017-2019 KST § 8 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av medlemmar till uppbådsnämnden 2019 KST § 9 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Representant till Oy Stormossen Ab:s styrelse KST Read More +

Ekonomi och skuldrådgivning 2019

Ekonomi-och skuldrådgivning överförs från Vasa stad till Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå, Vasa verksamhetsställe från och med den 1 januari 2019. Mera information: Marika Niittykoski, tfn 029 566 1295, 050 472 0884 och Ann Christine Levlin, tfn 029 566 1294, 050 472 0384 Ekonomi- och skuldrådgivning 2019  

Info till alla kommuninvånare.

Kommunens klienter med trygghetstelefon har för tillfället (3.1.2019 kl 12) inte kontakt till mottagande telefoner, relaterat till avbrotten i eldistribution. Hemservicepersonalen gör därför regelbundna hembesök till de klienter som anlitar stödservice. Vi uppmanar dem som är oroliga över sina närstående att kontakta hemserviceledare Vivan Vesterback (050-371 4501), vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata (tel: 050-552 9621) eller kommunens växel (06-347 9111). Eftersom det, enligt information från Vasa Elektriska, ännu kan dröja några dagar innan eldistributionen är återställd i alla hushåll i kommunen uppmanar vi alla kommuninvånare att se till Read More +

Stödgruppen för arbetslösa.

Stödgruppen för arbetslösa fortsätter att träffas på tisdagar kl.13-15 fr.o.m. 8.1.2019 i kommungården. Gamla och nya deltagare välkomna med! Vid frågor kontakta Maria Stenbacka, 050 3297567, maria.stenbacka@korsnas.fi