Trädfällning längs Kyrkobyvägen i Korsnäs

En del träd längs Kyrkobyvägen i Korsnäs är i dåligt skick och Korsnäs kommun planerar att fälla dessa så kallade riskträd under januari-februari månad 2019. Riskträd avser träd som riskerar att skada människor eller egendom. Målet med trädfällningen är att höja trafiksäkerheten och att skapa en trygg väg samt att förbättra vägbelysningseffekten.