Småbarnspedagogik

Välkommen till barndagvården i Korsnäs

Inom Korsnäs kommun erbjuds barndagvård på daghem i första hand. Eftisverksamhet erbjuds för elever i åk 1-2 i enskild eftisgrupp eller inom ordinarie barndagvård.

Om barn i åk 3 behöver morgon- och eftermiddagsvård skall ansökan inlämnas till bildningsnämnden. Särskilda skäl bör föreligga för att man skall beviljas vården.

Kommunens specialbarnträdgårdslärare finns till för de barn som behöver extra stöd och träning under tiden i dagvården.

Planer

Korsnäs kommuns lokala plan för småbarnspedagogik på egrunder, länk.

Blanketter

Info om dagvårdsavgifter

Inkomstuppgifter som behövs för avgiftsberäkning

Ansökan om barndagvård

Uppsägning av dagvårds- och eftermiddagsplats

Ansökan till morgon och eftermiddagsverksamhet

Ansökan om dagvård

Anmälan om fortsatt dagvård och vårdavtal

 

Uppdaterad 07.11.2017/TA