Småbarnspedagogik

Välkommen till småbarnspedagogiken i Korsnäs

Inom Korsnäs kommun erbjuds småbarnspedagogisk verksamhet på Harrström, Korsnäs och Molpe daghem. Morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-  och eftermiddagsverksamhet för elever i åk 1-2 ordnas på eftis i Korsnäs och Molpe skola och på Harrström daghem.

Om barn i åk 3 behöver morgon- och eftermiddagsvård skall ansökan inlämnas till bildningsnämnden. Särskilda skäl bör föreligga för att man skall beviljas vården.

Kommunens speciallärare inom småbarnspedagogik finns till för de barn som behöver extra stöd och träning under tiden i dagvården.

Planer

Korsnäs kommuns lokala plan för småbarnspedagogik på egrunder, länk.

Info om det elektroniska Päikky systemet.

Päikky

Instruktion till vårdnadshavare – Såhär kommer du igång med Päikky

Blanketter

Info om dagvårdsavgifter

Inkomstuppgifter som behövs för avgiftsberäkning

Ansökan om barndagvård

Uppsägning av dagvårds- och eftermiddagsplats

Ansökan till morgon och eftermiddagsverksamhet

Ansökan om dagvård

Anmälan om fortsatt dagvård och vårdavtal

 

Uppdaterad 24.08.2018/TA