Eftis i Korsnäs

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas för barn i åk 1-2 utgående från det behov som finns i de olika byarna. Om barn i åk 3 är i behov av morgon- och eftermiddagsverksamhet skall ansökan inlämnas till Bildningsnämnden i Korsnäs. Särskilda skäl bör föreligga.

Eftis byavis

Morgon- och eftermiddagsvård/-verksamhet för förskole- och skolelever ordnas vid Korsnäs kyrkoby skola, Molpe skola och Harrström daghem.

Eftisledare verksamhetsåret 2018-2019 är Anna Malm, Saudina Hodzic´,Valeria Eremeeva och Hanna Blomqvist i Korsnäs, Brita Backgren och Therese Nygård i Molpe och  Anna-Lena Back och Johan Lundén i Harrström.

Kontaktuppgifter

Birgitta Blomqvist, chef för småbarnspedagogiken
birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479 146
Eftis i Molpe skola
molpe.skola(at)korsnas.fi | Tel. 050 441 7900
Eftis i Korsnäs skola
korsnas.skola(at)korsnas.fi | Tel. 06-3461 055 | GSM. 046 9221562
Eftis vid Harrström daghem
Tel. 050 4313467

Ansökan

Ansökan till eftis görs till chefen för småbarnspedagogiken på tel.nr 06-3479146. Blanketter för ansökan finns på kommunens hemsida eller fås från kommungården.