Eftis i Korsnäs

Morgon- och eftermiddagsvård ordnas för barn i åk 1-2 utgående från det behov som finns i de olika byarna. Om barn i åk 3 behöver morgon- och eftermiddagsvård skall ansökan inlämnas till vård- och omsorgsnämnden (fr.o.m. 2010). Särskilda skäl bör föreligga för att man skall beviljas vården.

Eftisvård byavis

Morgon- och eftermiddagsvård för förskole- och skolelever ordnas vid Korsnäs kyrkoby skola, Molpe skola och Harrström daghem.

Eftisledare verksamhetsåret 2015-2016 är Anna Malm, Camilla Fant och Pia Näsman i Korsnäs, Brita Backgren i Molpe och Therese Lundén i Harrström.

Kontaktuppgifter

Birgitta Blomqvist, Barnomsorgsledare
birgitta.blomqvist@korsnas.fi | Tel. 06-3479 146
Eftis i Molpe skola
molpe.skola@korsnas.fi | Tel. 06-050 441 7900
Eftis i Korsnäs skola
korsnas.skola@korsnas.fi | Tel. 06-3461 055 | GSM. 050 591 0733 
Eftis vid Harrström daghem
Tel. 050 4313467

Ansökan

Ansökan om eftisvård görs till barnomsorgsledare Birgitta Blomqvist på tel.nr 06-3479146. Blanketter för ansökan fås från kommungården.