Harrström daghem

Harrström-daghem

Harrström daghem har plats för 16 barn i åldern 1-5 år. På daghemmet erbjuds också morgon- och eftermiddagsvård för förskolebarn och morgon-och eftermiddagsverksamhet för skolbarn. Daghemmet finns i f.d. Harrström skola.

Daghemmet värdesätter lek, språk, rörelse och utevistelse.

Verksamheten utgår från ”Grunderna för planen för småbarnspedagogik” och utformas enligt barnens intressen, önskemål och behov. Delaktighet och samarbete mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare betonas.

Daghemmet är sockersmart, inget extra tillsatt socker serveras.

Kontaktuppgifterbar

Harrström daghem
-@korsnas.fi | Tel. 050 527 6330 | Fax. 06-3479 190

Kontaktuppgifter till anställda

Birgitta Blomqvist, ledare för småbarnspedagogiken
birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479146
Jessica Nykamb, lärare inom småbarnspedagogik
Tel. 050 527 6330
Camilla Lagerström, lärare inom småbarnspedagogik
Tel. 050 527 6330