Molpe daghem

Molpe-daghem

Molpe daghem ”Tulavippan” öppnades 01.10.2012. Det nybyggda daghemmet finns invid skolan.

Daghemmet har två avdelningar: Tärnan för barn i åldern 1-3 år och Måsen för barn i åldern 3-5 år.På daghemmet finns plats för 25 barn.

Öppethållningstiderna är i huvudsak kl. 07.00-17.00.

Verksamheten på Tulavippan är målstyrd och utgår från barnens intressen och behov. Samhällsaktuella ämnen tas med i verksamheten på barnens nivå.

Vi värnar om varje barns trygghet (fysiskt,psykiskt och socialt) samt en nära relation med vårdnadshavarna.

Vår utgångspunkt är att barnet självt ska vara aktivt i sitt lärande och delaktigt i verksamheten.

Verksamheten dokumenteras och synliggörs för både barn och vårdnadshavare. 

Vi värdesätter utomhusvistelse och rörelse. Fri lek och att se det enskilda barnet är viktigt för oss.

Tulavippan är ett ”sockersmart” daghem; inget extra socker serveras till barnen.

 

 

Kontaktuppgifter

Molpe daghem
tulavippan(at)korsnas.fi | Tel. 050 406 6933 | Tel. 050 591 3170

Kontaktuppgifter till anställda

Birgitta Blomqvist, chef för småbarnspedagogiken
birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi | Tel. 06-3479 146
Alexandra Kronstrand, lärare inom småbarnspedagogik
Tel. 050 406 6933
Frida Perjus, lärare inom småbarnspedagogik
Tel. 050 591 3170