Specialdagvården i Korsnäs

Korsnäs kommun erbjuder specialdagvård i form av specialbarnträdgårdslärarens tjänster.

Målet med specialdagvården

Målet med specialundervisningen är att i ett så tidigt skede som möjligt kunna stöda barn i behov av allmänt, intensifierat eller särskilt stöd. Utgående från barnets individuella behov ges stödet individuellt eller i smågrupper. Tidiga insatser förebygger framtida svårigheter.

Till specialbarnträdgårdslärarens uppgifter hör också att stöda föräldrar och att handleda personal i frågor som rör barnets utveckling, samt att vid behov samarbeta med rådgivningspersonal, psykolog, terapeuter, socialarbetare, skolpersonal m.fl.

Specialbarnträdgårdsläraren ambulerar enligt behov mellan de olika daghemmen och förskolorna. Kansliet finns på Kottebo daghem i Korsnäs kby. Arbetstiden är 50 % av heltid (varannan onsdag +torsdag och fredag varje vecka).

Kontaktuppgifter

Kerstin Palmqvist, specialbarnträdgårdslärare
kerstin.palmqvist@korsnas.fi | Tel. 050 439 6945