Bibliotek, kultur & fritid

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter avdelningsvis

Korsnäs kommunbibliotek

Korsnäs kommunbibliotek, biblioteket(at)korsnas.fi
Silverbergsvägen 9, 66200 Korsnäs
Bäckström Carola, carola.backstrom(at)korsnas.fi
Bibliotekschef | 06-3479 140

Fritid och idrott

Höglund-Rusk Helena, helena(at)sou.fi
Fritidsledare | 040 1787 998
Marica Stolpe,
Miljö-och hälsoinspektör | 044 7277995
(Miljövårdsverksamheten sköts fr.o.m 1.4.2017 såsom köptjänst av Västkustens miljöenhet)