Föreningar och fritid

Personal på fritidskansliet

Sundholm Petra, petra@sou.fi
Fritidsledare | 045 8764 838

Lindholm Roger, roger.lindholm@korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag

I Korsnäs finns det sammanlagt 52 föreningar / organisationer, se föreningar