Föreningar och fritid

Personal på fritidskansliet

Väglund Nora, nora(at)sou.fi
Fritidsledare | 040 180 5036

Lindholm Roger, roger.lindholm(at)korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag

I Korsnäs finns det sammanlagt 52 föreningar / organisationer, se föreningar