Föreningar

Ungdomsföreningar

Danspaviljonger finns i Molpe och Harrström.

Övriga ungdomsorganisationer

Idrottsföreningar

 • Idrottsföreningen Fyren r.f. (IF Fyren) http://iffyren.fi
 • Korsnäs Fotbollsförening r.f. (Korsnäs FF)
 • Korsnäs Skytteförening r.f. (KoSF)
 • Västkustryttarna r.f. (VKR) http://www.vkr.fi/

Byaföreningar

 • Bjurbäck byaförening
 • Molpe byaråd
 • Korsbäck byaförening
 • Taklax byaråd
 • Korsnäs Ungdoms -och byaförening, http://korsnasuf.sou.fi/start/

Jaktklubbar/föreningar

 • Bjurbäck Jaktförening
 • Granskog Jaktförening
 • Harrström Jaktklubb
 • Helenelunds Jaktklubb
 • Korsbäck Jaktförening
 • Korsnäs Jaktförening, http://jaktforening.korsnas.fi
 • Molpe Jaktförening
 • Taklax Jaktklubb

Kulturföreningar

 • Korsnäs Guider
 • Korsnäs Hembydsförening, http://korsnas.hembygd.fi
 • Föreningen Prästgårdsmuséet
 • Korsnäs Mine Center, http://minecenter.hembygd.fi
 • Marthaföreningar
 • Molpe marthaförening
 • Taklax marthaförening
 • Harrström marthaförening

Fritids- och intresseföreningar

 • Korsnäs båtklubb
 • Korsnäsnejdens pensionärer, http://korsnas.spfpension.fi
 • Molpe Motorklubb
 • Molpe Fiskargille
 • Korsnäs Fiskargille, http://fiskargille.korsnas.fi/
 • Harrström Fiskargille
 • Molpe Sjöräddare, www.meripelastus.fi/molpe
 • Molpe Skifteslag
 • Molpe Hem&Skola
 • eLD, djeni@hotmail.com
 • Kustens Hundklubb, www.kustenshundklubb.com
 • FRK, Korsnäs avdelning
 • Frontveteranföreningen Kamraterna
 • Föreningen Folkhälsan
 • Korsnäs invalider
 • Korsnäs Skogsvårdsförening
 • Lions club Korsnäs
 • Malax-Korsnäs cancerklubb
 • Malax-Korsnäs handikappförening
 • Malax-Korsnäs hjärtförening
 • Psykosociala förengingen Träffpunkten r.f (föreningen som ordnar Vänstugan Spiron varje fredag på Byagården i Korsnäs.

Församlingar

 • Korsnäs församling, http://www.elisanet.fi/guy.kronqvist/kalender
 • Filadelfia
 • Bönehusföreningen

Politiska partier

 • Svenska Folkpartiet i Korsnäs
 • Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs
 • Svensk ungdom i Korsnäs
 • Korsnäs socialdemokratiska förening