Föreningar

Ungdomsföreningar

Danspaviljonger finns i Molpe och Harrström.

Övriga ungdomsorganisationer

Idrottsföreningar

  • Idrottsföreningen Fyren r.f. (IF Fyren) http://iffyren.fi
  • Korsnäs Fotbollsförening r.f. (Korsnäs FF)
  • Korsnäs Skytteförening r.f. (KoSF)
  • Västkustryttarna r.f. (VKR) http://www.vkr.fi/

Byaföreningar

Jaktklubbar/föreningar

Kulturföreningar

Fritids- och intresseföreningar

Församlingar

Politiska partier

  • Svenska Folkpartiet i Korsnäs
  • Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs
  • Korsnäs socialdemokratiska förening