Friluft och motion

Harrström simstrand

I Korsnäs finns det goda möjligheter att idka friluftsliv. Närheten till skogen och havet ger dig möjlighet att vistas i naturen.

Det finns en vandringsled som sträcker sig mellan Waterloo och Lisasgrynnan. Leden är 3 666 m i en riktning.

Simstränder i Korsnäs kommun finns i Molpe och Harrström.

Kommunen har också olika idrottsanläggningar i Korsnäs kby, Harrström, Taklax, Bjurbäck och Molpe och Korsbäck.