Simstränder

Molpe simstrand

I Molpe finns även bastu, som även är i användning vintertid. Dessutom finns café-restaurang Strand-Mölle i nära anslutning till simstranden.

Harrström simstrand

I Harrström finns egentlig simstrandsutrustning. Dessutom finns också bastu samt kiosk med snabbmat.

 

Badsträndernas säkerhetsdokument finns i följande bilaga:

SÄKERHETSDOKUMENT, Simstränder