Fritidsaktiviteter

Bokning av idrottsanläggningar

Lindholm Roger, roger.lindholm@korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag

Gå till evenemangskalendern

Sundholm Petra, petra@sou.fi
Fritidsledare | 045 876 4838

HYGIENSKOLAN – En liten kurs som tar dig till hygienpass!

Kursen lämpar sig för dig som är 13-29 år som planerar att söka sommarjobb inom t.ex. barndagvård, äldrevård, livsmedelsförsäljning av olika slag mm.

Kursledare: Mia Gull. Efter genomgången kurs får deltagarna genomföra hygienpasstest under ledning av Susanna Strandback..

Plats: Korsnäs kommun, sessionssalen
Tid: Tisdag 10.4 och 18.4 kl. 17.00-19.15 (kurstillfällen)
Onsdag 10.5 kl. 18.00 (hygienpasstest)

Deltagaravgift endast 25 € som innehåller hygienpasstest. Resten av avgiften sponsoreras. OBS! För att kursen ska ordnas krävs minst 10 deltagare! Anmälningar och mer info: senast 5.4 till Petra Sundholm på: petra@sou.fi eller 045-8764838.

Gratis gymträning för ungdomar (Ungdomsgruppen) på Hälsosmedjan våren 2017 onsdagar under tiden 18.1-12.4 kl.17.30-18.30. Alla ungdomar åk 7-9 och studerande på andra stadiet är välkomna. Varierande cirkelträning med Jonna Nordström som ledare. Gratis, passa på!

För föreningarna

http://websenator.org

Idrottsverksamhet

Idrottsföreningar

Ungdomsverksamhet

Ungdomsföreningar

Ungdomsportal – www.Decibel.fi

Webbtidning för unga i Österbotten

www.öp.fi

Övrig verksamhet

Övriga föreningar