Biblioteket är öppet igen och bokbussen kör vecka 21, ny utställning, MI:s arbeten

Nu har biblioteket övergått till det nya biblioteksdatasystemet och har öppet igen som vanligt. Även tjänsterna på webbiblioteket fungerar som tidigare.

Varmt välkommen! Maj månads utställning är handarbeten och hantverk från MI:s kurser i Korsnäs med Annika Westerberg.