Biblioteket informerar webbibliotekets användare

Biblioteket har inlett arbetet med övergången till ett nytt bibliotekssystem.

Under den tid Korsnäs kommun sålde bokbusstjänster till Närpes stad, hade Korsnäs bibliotek och Närpes stadsbibliotek en gemensam databas innehållande bägge bibliotekens material. Detta kommer att upphöra under våren.

Vi ber därför att de som använder webbiblioteket, beställer endast sådant som tillhör Korsnäs kommunbibliotek (kommunkod 280).  Böcker och övrigt material som inte hittas i Korsnäs biblioteks ägo i webbiblioteket, kan beställas i biblioteket, per telefon 06-3479140 eller per e-post biblioteket at korsnas.fi.

Båda biblioteken ingår i Fredrikabiblioteken som tillsammans med Vasa stadsbibliotek upprätthåller en gemensam, snabb regiontransport för fjärrlån. Använd gärna Fredrikas databas på adressen www. fredrikabiblioteken.fi för sökning av böcker du vill beställa.

Bibliotekschef Carola Bäckström