Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid

Biblioteket övergår till vinteröppethållningstid från och med 1.9. I praktiken innebär vintertiden att vi har öppet längre på tisdag, onsdag och torsdageftermiddagar.

Öppethållningstiden är 1.9. 2019-31.5. 2020:

måndag och fredag 12-19

tisdag, torsdag 12-16, onsdag 12-17