Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll från 15.5.

§9 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§10 Protokolljustering

§11 Godkännande av föredragningslistan

§12 Fördelning av verksamhetsbidrag till idrottsföreningar

§13 Fördelning av verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar

§14 Fördelning av driftsbidrag till ungdomsföreningar

§15 Fördelning av bidrag för museiverksamhet

§16 Fördelning av bidrag för kulturverksamhet

§17 Delgivningar