Boende & miljö

Kontaktuppgifter

Mirzas Jobbservice,
Gårdskarltjänster till Kyrkoby skola, Bredblick, Kottebo m.fl. | 040 962 5254

Granås Ulf, ulf.granas@korsnas.fi
Teknisk chef | 06-3479 130 | 050 5910 056 | Telefontid: 08.30 - 09.30

Råholm Susanna, susanna.raholm@korsnas.fi
Fastighetsbyggmästare | 06-3479 129 | 050 5506 267

Kronqvist Anna-Lena, anna-lena.kronqvist@korsnas.fi
Kanslisekreterare | 06-3479 136

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman@korsnas.fi
Kanslist | 06-3479 127

Nordmyr Per-Erik,
Vattenverksskötare | 0500 260 845

Meris Teamwork,
Gårdskarltjänster till kommungården, Lärknäs m.fl. | 040 742 6390

Granqvist Johnny, johnny.granqvist@korsnas.fi
Byggnadsinspektör / Miljövårdssekreterare | 06-3479 131 | 050 3694 007


Verksamhetsidé

Tekniska verkets uppgift är att skapa de tekniska förutsättningarna för att kunna bo och verka i kommunen för kommunmedlemmarna. Detta genom att producera sådana kommunal- och fastighetstjänster, som motsvarar kommunmedlemmarnas behov.

  • Byggnader och lokaler
  • Vatten- och avloppsförsörjning
  • Markanvändning
  • Trafikleder
  • Hamnar och farleder
  • Parker och allmänna områden

Korsnäs kommun vill med sina resurser erbjuda alla sina invånare bästa tänkbara förutsättningar till ett så lyckat boende och lyckligt liv som möjligt.
Korsnäs kan erbjuda bl.a. olika boendemiljöer, från havsnära till inland och från glesbygd till tätort.

För att stärka det enligt traditionen företagstäta Korsnäs erbjuder kommunen såväl industri- som affärsutrymmen samt tomter för dylik verksamhet. Dessutom erbjuder kommunen tomter lämpliga för farm- och annan näringsverksamhet.

I Korsnäs finns ett rikt och aktivt föreningsliv, i vilket envar kan finna sitt egna intresseområde. Kommunens anläggningar står öppna för alla.