Badvatten

Inom Västkustens miljöenhets område finns totalt 10 EU-badstränder (minst 100 badande per dag) samt 24 mindre badstränder (mindre än 100 badande per dag). Från dessa badstränder tas regelbundet prov av vattenkvaliteten. Badstränderna som övervakas finns i Kaskö, Närpes, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Korsholm och Vörå.

Badsäsongen omfattar perioden mellan 15.6 och 31.8. Från EU-badstränderna tas ett badvattenprov två veckor innan badsäsongen inleds och därefter ytterligare minst tre prover under badsäsongen. Från de mindre badstränderna tas tre prov under badsäsongen. Provtagningsdagarna fördelas jämnt över hela badsäsongen så att intervallet mellan provtagningsdagarna inte överstiger en månad.

För mera information besök:
Korsholm.fi – Badvatten