Planer

Fastställda planer

Strandgeneralplan
Planen 5 (Kout0406)
Planen 4 (Moyt0406)
Planen 3 (MoHa0406)
Planen 2 (MoFa0406)
Planen1(MoBr0406)
Planen 7 (Haut0406)
Planen-6KoHa0406.pdf
planebestämmelser del 1
planebestämmelser del 2
planebestämmelser del 3
planebestämmelser del 4
Harrström delgeneralplan
 Harrström delgeneralplan  (Nuvarande)
Molpe delgeneralplan
 Molpe delgeneralplan
Detaljplan Industriområdet
Korsnäs_industriområde_planbeskrivning_200815
Korsnäs_industriområde_godkänd_191015
korsnäs industri 2014_naturinventering, ny
Harrström vindkraftspark
 Plankarta
 Planbeskrivning

Korsnäs kyrkoby detaljplan

KORSNÄS_DETALJPLAN_GODKÄND_11022019§15

BILAGA 1 – PDB_KORSNÄS_CENTRUM_13072018

Byggnadsinventering karta, bilaga 2

BILAGA 3 – Kulturmiljöinventering

BILAGA 4 – Sammanställda planer

BILAGA 5 – Tillämpning av byggnadsskyddet

BILAGA 6 – Bemötandesammanställning utkastskedet

BILAGA 7 – Bemötande_förslag_Korsnäs_detaljplan

NATURINVENTERING – (bakgrundsutredning)

KORSNÄS_KYRKOBY_DP_BESKRIVNING_13072018

Ändring av Strandgeneralplan Vestberg

BILAGA_1_PDB_KORSNÄS_STRANDGP_WESTBERG_07122018

PLANBESKRIVNING_KORSNÄS_VESTBERG_07122018

VESTBERG_PLANFÖRSLAG_07122018

Naturinventeing_uppdaterad_06122018

 

 

 

 

 

Planer under uppgörande/revidering

Harrström delgeneralplan
 harrstrom_delgeneralplan-planbeskrivning
harrstrom_delgeneralplan-naturinv
Harrström delgeneralplan, karta 11.9.2015
Molpe delgeneralplan
 Molpe delgeneralplan framlagd
Molpe delgeneralplan karta framlagd
Planläggningsöversikt
Planläggningsöversikt 2018
 Planer över privatägda områden
 Starören_godkänd_till_kommun_13102014
 Starörens slutgiltiga beskrivning
Strandbacka detaljplan
Strandbacka detaljplan Beskrivning230413
Finnhamn detaljplan godkänd
Beskrivning av Finnhamn detaljplans förslag
Poikel vindkraftpark
Poikel karta
Poikel planbeskrivning 12.2.2016

 

Starören detaljplan

Starören Program för deltagande och bedömning

Starören Detaljplan

Starören Planutkast