Planer

Fastställda planer

Strandgeneralplan
Planen 5 (Kout0406)
Planen 4 (Moyt0406)
Planen 3 (MoHa0406)
Planen 2 (MoFa0406)
Planen1(MoBr0406)
Planen 7 (Haut0406)
Planen-6KoHa0406.pdf
planebestämmelser del 1
planebestämmelser del 2
planebestämmelser del 3
planebestämmelser del 4
Harrström delgeneralplan
 Harrström delgeneralplan  (Nuvarande)
Molpe delgeneralplan
 Molpe delgeneralplan
Detaljplan Industriområdet
Korsnäs_industriområde_planbeskrivning_200815
Korsnäs_industriområde_godkänd_191015
korsnäs industri 2014_naturinventering, ny
Harrström vindkraftspark
 Plankarta
 Planbeskrivning

Planer under uppgörande/revidering

Harrström delgeneralplan
 harrstrom_delgeneralplan-planbeskrivning
harrstrom_delgeneralplan-naturinv
Harrström delgeneralplan, karta 11.9.2015
Molpe delgeneralplan
 Molpe delgeneralplan framlagd
Molpe delgeneralplan karta framlagd

Korsnäs kyrkoby detaljplan

PLANFÖRSLAG 3.5.2018

PLANBESKRIVNING

BILAGA 1 – PDB

Byggnadsinventering karta, bilaga 2

BILAGA 3 – Kulturmiljöinventering

BILAGA 4 – Sammanställda planer

BILAGA 5 – Tillämpning av byggnadsskyddet

BILAGA 6 – Bemötandesammanställning utkastskedet

NATURINVENTERING – (bakgrundsutredning)

 

 

 

 

 

Planläggningsöversikt

 Planeringsöversikt 2017
 Planer över privatägda områden
 Starören_godkänd_till_kommun_13102014
 Starörens slutgiltiga beskrivning
Strandbacka detaljplan
Strandbacka detaljplan Beskrivning230413
Finnhamn detaljplan godkänd
Beskrivning av Finnhamn detaljplans förslag
Poikel vindkraftpark
Poikel karta
Poikel planbeskrivning 12.2.2016

Ändring av Strandgeneralplan Vestberg

PDB_KORSNÄS_STRANDGP_WESTBERG_120418

PLANBESKRIVNING_KORSNÄS_VESTBERG

VESTBERG_120418_komplettering