Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsvattenavgifter 2019

Roland Westerback, Vattenskötare
GSM. 050 505 6857 , e-post: roland.westerback(at)korsnas.fi
Vattenavgifterna 2019Exklusive 24% momsInklusive 24% moms
anslutningsavgift, huvudanslutning1500 €1860 €
anslutningsavgift, tilläggsanslutning180,00 €223,20 €
vattenförbrukningsavgift1,40 € / m31,74 € / m3
grundavgift för huvudanslutning62,00 € / år76,88 € / år
grundavgift för tilläggsanslutning20,00 € / år24,80 € / år
mätarhyra (<5 m3)10,00 € / år12,40 € / år
mätarhyra (>5 m3)20,00 € / år24,80 € / år
ur- eller inkopplingsavgift30,00 € / gång37,20 € / gång
byte av sönderfrusen vattenmätare60,00 €74.40 €
vattenpost, dep.avgift för nyckel50,00 €62,00 €
vattenpost, förbrukningsavgift8,00 € / år9,92 € / år
timdebitering, manskap (ej kommunens fastigheter)30,00 € / h37,20 € / h
timdebitering, vattenverksskötare (kan tillkomma ev. resekostnader)30,00 € / h37,20 € / h
påminnelseavgift för utebliven vattenmätaravläsning 20,00 € / gång24,80 €
vattenmätaravläsning 30,00 € / gång37,20 €
Avloppsvattenavgifter 2019Exklusive 24% momsInklusive 24% moms
anslutningsavgift för egnahemshus(max 250 m2 våningsyta)32003968
förbrukningsavgift1,80 € / m32,23 € / m3
grundavgift / enhet90€ / år111,60 € / år
septikslam (bosättning)25,00 € / m331,00 € / m3
slam-avloppsvatten från slutna system (bostäder)5,10 € / m36,32 € / m3
slam-avloppsvatten från slutna system (företag)5,10 - 21,50 € / m36,32 - 26,66 € / m3

OBS ! Rätt att föra slam-avloppsvatten från slutna system fås endast på ansökan till Tekniska verket. Ansökan görs på särskild blankett, som fås från Tekniska verket, tel. 06-3479 136.