Avloppsvatten

Aktuellt

Mer information om Västkustens avloppsvatten fås på

Kristinestad.fi – Projekt Västkusten renar avloppsvatten

 

Karta

Konsultföretaget Airix har kartlagt potentiella områden för utbyggnad av avloppsnät för de kommuner
som deltar i projektet.

På kartorna finns även det befintliga avloppsnätet, byggda kommunala reningsverk för avloppsvatten
och grundvattenområden inritade.

Karta för Korsnäs kommun