Bokbussens tidtabell, små justeringar provas

På begäran av Molpe skola, testar vi följande tidtabell för måndagar och tisdagar (udda veckor), från och med 27.8.

kl 9-9.45 Molpe skola

10.15-11 Taklax skola (oförändrat)

12.20-13.20 Molpe daghem, Industricentralen

13.25-14.45 Banken, Molpe

15-15.30 Kottebo daghem

Tisdagar : första hållplats kl 13.30-14.00 Harrström daghem, resten av tisdagen oförändrat!

BKF-sektionen tar ställning till ändringen på sammanträdet i oktober.

Bibliotekschefen