Bostäder till salu

Korsnäs kommun har radhuslägenheter till salu.
Lägenheterna är av varierande storlek.
För närmare information kontakta: Susanna Råholm tfn. 06-3479 129 / 050-550 6267