E-fakturering inom Korsnäs kommun

E-fakturering inom Korsnäs kommun

Underlätta betalningen av dina fakturor genom att ta i bruk e-faktura som är ett säkert, enkelt och för-månligt sätt att betala räkningar.

Använd e-fakturering för Korsnäs kommuns tjänster för att undvika behandlingsavgift på 3,00.

Så här gör du:
1. Sök upp senaste referensnummer och/eller eget kundnummer på fakturan som du önskar registrera som e-faktura.
Gällande vatten-/avloppsvattenfaktureringen referensnummer och
kundnummer = säljarens referens
2. Gör ett avtal om e-fakturor med Korsnäs kommun i din nätbank
3. Korsnäs kommun skickar nästa faktura som e-faktura till din bank
4. Fakturan blir synlig i din nätbank
5. Efter att du godkänt fakturan betalas den på förfallodagen
6. Fakturan arkiveras i din nätbank.

Du kan i nätbanken även välja automatisk betalning av din e-faktura, då behöver du inte bekymra dig om förfallodagar utan e-fakturan betalas automatiskt på förfallodagen.

Korsnäs kommun använder även direktbetalning av t.ex. hyror, vård- och
omsorgsavgifter och barndagvårdsavgifter mm. Detta avtal kan du göra med din bank.

Din bank hjälper dig gärna vid behov med att ta ibruk din e-fakturering.

Räntefaktureringsavgift införs fr o m aprilfaktureringen 2019 så att vid fakturering av dröjsmålsräntor påförs förutom dröjsmålsräntan även en faktureringsavgift om 5,00 €/faktura.

Ekonomiavdelningen