Ekonomi och skuldrådgivning 2019

Ekonomi-och skuldrådgivning överförs från Vasa stad till Mellersta Österbottens och

Österbottens rättshjälpsbyrå, Vasa verksamhetsställe från och med den 1 januari 2019.

Mera information: Marika Niittykoski, tfn 029 566 1295, 050 472 0884 och Ann Christine Levlin, tfn 029 566 1294, 050 472 0384

Ekonomi- och skuldrådgivning 2019