Elektronisk inlämning av vattenmätaravläsningen nu på webben!

Vattenavläsningen sker liksom tidigare år så att kunderna själva avläser sina vattenmätare. Därför ber vi Er vänligen meddela den nuvarande mätarställningen på Er vattenmätare till Tekniska kansliet senast 31.10.2019. Om vi inte erhållit mätaravläsningen senast 31.10.2019 påförs Ni en straffavgift på 20 € + moms och förbrukningen faktureras enligt uppskattning baserad på föregående år. Obs! Detta gäller ej Molpe Vatten Ab:s abonnenter.

Nytt för i år är att vattenmätaravläsningen nu också kan lämna in elektroniskt via ett formulär på webben.

Formuläret finner Ni under Boende & miljö > Avläsning av vattenmätare eller följande länk.

Vattenavläsningen kan också meddelas per telefon tel. 06-3479 136 / 06-3479 127 eller via e-post: camilla.rogard@korsnas.fi
Ifall ni inte har e-post/internet eller inte vill ringa, kan ni sända in uppgifterna i ett frankerat kuvert till Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, eller sätta en lapp med uppgifterna i kommunens postlåda.

Tekniska kansliet och Vattentjänstverket
Korsnäs 13.9.2019