Enhetsledare för Lärknäs-Annahemmet 100 % fr.o.m. 01.01.2019

ENHETSLEDARE FÖR LÄRKNÄS-ANNAHEMMET, 100%

BESKRIVNING

Vård- och omsorgsnämnden i Korsnäs lediganslår en tjänst som enhetsledare för de effektiverade serviceboendena Lärknäs och Annahemmet. Arbetstiden är heltid. Till personalgruppen hör vård- och omsorgspersonal samt kökspersonal.

Lärknäs och Annahemmet har totalt 36 klientplatser för vård och omsorg dygnet runt, fördelade på 11 platser för personer med minnessjukdom och 25 platser för kommuninvånare som behöver daglig grundvård. Det medicinska ansvaret har Doctagon, så vårdpersonalen har möjlighet till daglig kontakt med läkare. Vi har tre gånger tilldelats La Carita-stiftelsens hederspris för god äldreomsorg.

Vi söker dig som har ett genuint intresse för att utveckla och kvalitetssäkra vård och omsorg av äldre tillsammans med äldreomsorgsledaren, de båda ansvariga sjukskötarna och övrig personal. Du kommer att arbeta utifrån ett nära ledarskap, där du planerar och utvärderar det dagliga arbetet med ansvar för ekonomisk uppföljning och rapportering. Du ingår även i kommunens vårdplaneringsgrupp för äldreomsorgen. Korsnäs kommun är en rökfri arbetsplats.

KVALIFIKATIONER

Behörighetskrav: examen på yrkeshögskolenivå inom social- och hälsovårdsbranschen (ex. sjukskötare, socionom eller geronom) och utmärkta kunskaper i svenska samt god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska. God förmåga att använda finska i skrift är meriterande. Fortbildning och erfarenhet inom administration och ledarskap samt tidigare erfarenhet av arbetsledning, äldreomsorg och av att driva utvecklingsarbete ses även som meriter. Före anställningen inleds bör den som valts förete godtagbart läkarintyg.

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Ansökan med betyg och intyg inlämnas till Korsnäs kommun, vård- och omsorgsnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs senast 12.11.2018 kl 15.00.

KONTAKTINFORMATION

Närmare information ger vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata, tfn 050-5529 621

Välkommen med din ansökan!

Korsnäs 26.10.2018

Vård- och omsorgsnämnden