Företagsrådgivningens mottagning i Korsnäs våren 2017

Företagsrådgivarens mottagning i Korsnäs

Korsnäs Kommungård
Strandvägen 4323
66200 Korsnäs

18.1.2017      kl.12.00-16.00
16.2.2017      kl.12.00-16.00
16.3.2017     kl.12.00-16.00
19.4.2017     kl.12.00-16.00
17.5.2017     kl.12.00-16.00

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK har som huvuduppgift att erbjuda företagsrådgivning till regionens företag. VASEKs företagsrådgivare hjälper, stöder och ger råd i alla ärenden angående företagsverksamhet och i företagens alla livsskeden. VASEKs tjänster är avgiftsfria och konfidentiella.

Direktör för företagstjänster Kjell Nydahl hjälper Korsnäsföretagen att utvecklas, svarar på frågor om hur man startar eget företag och kan dessutom tipsa om vilka företag som är till salu i nejden.

Kjell Nydahl
Kjell Nydahl
Direktör för företagstjänster
+358 50 368 2686
Ägar- och generationsskiften, Korsnäs