Grundförbättringen av Industrivägen inleds 8.11.2018

Grundförbättringen av Industrivägen i kyrkbyn inleds 8.11.2018.
Som entreprenör  har tekniska nämnden valt Transport Kenneth Westerlund och som leverantör av krossmaterial till grundförbättringen  sköts av Pellfolks Transport Kb.