Grundförbättringen av Storviksvägen inleds 22.11.2018

Arbetet med grundförbättringen av Storviksvägen i Korsnäs kby inleds torsdag 22.11.2018.