Gruppen för daglediga och arbetslösa startar igen tisdagen den 20.8.2019