Info: Redogörelse för bindningar uppdaterats.

Redogörelse för bindningarna har uppdaterats i revisionsnämnden 5.12.2018.