Info till alla kommuninvånare.

Kommunens klienter med trygghetstelefon har för tillfället (3.1.2019 kl 12) inte kontakt till mottagande telefoner, relaterat till avbrotten i eldistribution. Hemservicepersonalen gör därför regelbundna hembesök till de klienter som anlitar stödservice. Vi uppmanar dem som är oroliga över sina närstående att kontakta hemserviceledare Vivan Vesterback (050-371 4501), vik. äldreomsorgsledare Carina Nordman-Byskata (tel: 050-552 9621) eller kommunens växel (06-347 9111).

Eftersom det, enligt information från Vasa Elektriska, ännu kan dröja några dagar innan eldistributionen är återställd i alla hushåll i kommunen uppmanar vi alla kommuninvånare att se till och ta hand om varandra. Besök framför allt äldre och personer med funktionsnedsättning och kontrollera att de har tillräcklig värme inomhus samt tillgång till mat och vatten. Eftersom mobilnätet av och till ligger nere försvåras kontakten att nå varandra med telefonsamtal.