Kallelse till biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 5.10.

Kallelse till biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde torsdag 5.10. kl. 17.00 i kommunbiblioteket

BKFS § 22  Budgetförslag 2018 och ekonomiplan 2019 och 2020

BKFs § 23 Delgivningar