Yhdistykset

Nuorisoseurat

Muut nuorisojärjestöt

Urheiluseurat

 • Idrottsföreningen Fyren r.f. (IF Fyren) http://iffyren.fi
 • Korsnäs Fotbollsförening r.f. (Korsnäs FF)
 • Korsnäs Skytteförening r.f. (KoSF)
 • Västkustryttarna r.f. (VKR) http://www.vkr.fi/

Kyläyhdistykset

Metsästyskerhot/-seurat

 • Bjurbäck Jaktförening
 • Granskog Jaktförening
 • Harrström Jaktklubb
 • Helenelunds Jaktklubb
 • Korsbäck Jaktförening
 • Korsnäs Jaktförening, http://jaktforening.korsnas.fi
 • Molpe Jaktförening
 • Taklax Jaktklubb

Kulttuuriyhdistykset

 • Korsnäs Guider
 • Korsnäs Hembydsförening, http://korsnas.hembygd.fi
 • Föreningen Prästgårdsmuséet
 • Korsnäs Mine Center, http://minecenter.hembygd.fi
 • Marthaföreningar
 • Molpe marthaförening
 • Taklax marthaförening
 • Harrström marthaförening

Vapaa-ajan ja muut aatteelliset yhdistykset

 • Korsnäs båtklubb
 • Korsnäsnejdens pensionärer, http://korsnas.spfpension.fi
 • Molpe Motorklubb
 • Molpe Fiskargille
 • Korsnäs Fiskargille, http://fiskargille.korsnas.fi/
 • Harrström Fiskargille
 • Molpe Sjöräddare, www.meripelastus.fi/molpe
 • Molpe Skifteslag
 • Molpe Hem&Skola
 • eLD, djeni@hotmail.com
 • Kustens Hundklubb, www.kustenshundklubb.com
 • FRK, Korsnäs avdelning
 • Frontveteranföreningen Kamraterna
 • Föreningen Folkhälsan
 • Korsnäs invalider
 • Korsnäs Skogsvårdsförening
 • Lions club Korsnäs
 • Malax-Korsnäs cancerklubb
 • Malax-Korsnäs handikappförening
 • Malax-Korsnäs hjärtförening
 • Psykosociala föreningen Träffpunkten r.f

Seurakunnat

Poliittiset puolueet

 • Svenska Folkpartiet i Korsnäs
 • Svenska Kvinnoförbundet i Korsnäs
 • Svensk ungdom i Korsnäs
 • Korsnäs socialdemokratiska förening