KOMMUNALVALET 9.4.2017

                                                                                                                                  

KORSNÄS

 

KOMMUNALVAL förrättas söndag 9.4.2017 kl. 9-20.  Röstningsområden och röstningsställen inom Korsnäs kommun är följande:

Röstningsområde:        Röstningsställe:

Nr 1 Molpe                        Molpe skola, Sjövägen 49

Nr 2 Korsnäs kby             Kommungården, Strandvägen 4323

Nr 3 Harrström                  Harrström daghem, Gamla Strandv. 193A

Nr 4 Taklax                       Taklax skola, Taklaxvägen 620

 

Förhandsröstning kan under tiden 29.3-4.4.2017 ske på kommunkansliet i

Korsnäs, Strandvägen 4323. Öppet vardagar kl. 8-16 och lö-sö kl. 12-14.

Om förhandsröstningar vid Lärknäs/ Annahemmet och Buketten meddelas genom

särskilda kungörelser på nämnda inrättningar.

 

Anmälan om hemmaröstning, avsedd för personer med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga samt för deras närståendevårdare, skall ske antingen skriftligen eller per telefon senast tisdag 28.3.2017 före kl. 16 till Centralvalnämnden, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs, tel. 3479 111.

 

Sammanställning av kandidatlistor finns på kommunkansliet.

 

Vid röstning på röstningsställe och vid förhandsröstning bör vid behov den som

röstar kunna styrka sin identitet. Den röstandes personsignum underlättar

registreringen vid förhandsröstning.

Centralvalnämnden i Korsnäs

                                                                                                                                                        

 Kandidatlista2017