Lomakkeet ja rekisteriselosteet

Tulossa…


Lomakkeet

Pyyntö tietojen tarkastamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Pyynnön jättäneen henkilöllisyys tarkistetaan ennen tietojen luovuttamista. Tiedot luovuttaa henkilö, jonka asiasta päättänyt henkilö on nimennyt tehtävään.

Vaatimus tietojen korjaamisesta tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnössä on eriteltävä, mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaukset tehdään viipymättä.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus


Rekisteriselosteet

Korsnäsin kunta

Tekninen Virasto

Sivistystoimi

Kurjasto- vapaa-aika ja liikunta

Sosiaalitoimi ja vanhustenhuolto