Johtosäännöt ja ohjeet

Tähän kokoamme kunnan johtosäännöt ja ohjeet

 

Hallintosääntö

Förvaltningsstadgan 2017, godkänd version

KORSNÄS 2025 strategi 

Välfärdsberättlesen

Lastenhoidon suunnitelma

 

Palkkiosääntö

Arvodesstadga  2015

Arvodesstadga 2016

ARVODESSTADGA01062017_31052018

 

 

Kotouttamisohjelma

Integrationsprogram för invandrare inom K5-området

Rakennusjärjestys

Byggnadsordning för Korsnäs kommun

Rakennuslupien maksutaksa

Avgiftstaxa för bygglov

Ympäristönsuojelu

Taxa för Korsnäs kommuns miljövårdsmyndighet

Vanhustenhuollon suunnitelma 2013–2023

Äldreomsorgsplan för Korsnäs kommun