Förvaltning

Kommunens förtroendevalda organisation består av fullmäktige, kommunstyrelse, revisionsnämnden och huvudansvarsområdenas nämnder samt sektioner.

Kommunens verksamhet indelas i huvudansvarsområden. Kommunens ämbetsverk, som leds av kommundirektören, indelas i avdelningar.

Avdelningsindelningen grundar sig på indelningen i huvudansvarsområden. Avdelningarna leds av avdelningschefer.

Menu Title