Kommunfullmäktige

Ordinarie Ersättare (ej personlig, SFP)
Nordmyr Marcus ordförande SFP Granqvist Cecilia  SFP
Kronqvist Anna-Lena I vice ordförande SFP Linman Kirsi  SFP
Sandholm Angelica II vice ordförande SFP  Maij Oomeh SFP
Backholm Roger medlem SFP  Österbro Stina SFP
Bergström Roger medlem SFP
Bernas Sven-Erik medlem SFP
Bjurbäck Jens medlem SFP
Eklund Rosita medlem SFP Ersättare (ej personlig, SDP)
Hodzic Saudina medlem SFP  Hodzic Mirza  SDP
Holm Kaj medlem SDP  Eklund Marja-Liisa  SDP
Holmblad Lars Erik medelm SFP
Holming Måns medlem SFP
Holmqvist Katarina medlem SFP
Juthborg Johanna medlem SFP
Mitts-Björkblom Sofia medlem SFP
Nordmyr Mikael KA medlem SFP
Ribacka Camilla medlem SFP
Sjölund Anna medlem SFP
Svartgrund Johan medlem SFP
Wester Håkan medlem SFP
Wester-Bergman Katarina medlem SFP

Christina Båssar föredragande och sekreterare

Kommunfullmäktiges mötesplats

Kommunfullmäktiges möten hålls i Kommungårdens sessionssal, om inget annat framgår av kungörelsen/kallelsen.

 

Uppdaterad 21.10.2015/AT