Kommunfullmäktige

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Ersättare (ej personlig, SFP)
Nordmyr Marcus ordförande SFP
Kronqvist Anna-Lena I vice ordförande SFP
Häggdahl Mikael II vice ordförande SFP  Nordmyr Mikael KA SFP
Backholm Roger medlem SFP  Östling Johan SFP
Bergström Roger medlem SFP  Häggdahl Simon  SFP
Bernas Sven-Erik medlem SFP  Holtlund Charlotte   SFP
Bjurbäck Jens medlem SFP  Maij Oomeh SFP
Björkqvist Niclas medlem SFP  Holmblad Lars SFP
Eklund Rosita medlem SFP
Granlund Emma medlem SFP
Gullblom Mona medlem SFP
Hodzic Mirza medlem SFP
Holm-Rosbäck Johan medlem SDP
Holmqvist Katarina medlem SFP
Juthborg Johanna medlem SFP
Sebbas Kim medlem SFP
Mitts-Björkblom Sofia medlem SFP
Ribacka Camilla medlem SFP
Sandholm Angelica medlem SFP
Wester Håkan medlem SFP
Wester-Bergman Katarina medlem SFP

Christina Båssar föredragande och sekreterare

Kommunfullmäktiges mötesplats

Kommunfullmäktiges möten hålls i Kommungårdens sessionssal, om inget annat framgår av kungörelsen/kallelsen.

 

Uppdaterad 28.06.2017/TA